Startpagina
EHBO
Reanimatie en AED
BHV
Praktijkruimten

 

BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

De BHVérs dienen ten minste bijstand te verlenen op het gebied van:

    1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
    2. het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
    3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Bovenstaande taken moeten allemaal door de BHV-organisatie worden vervuld.

BHVérs vervullen een voorpost functie en een gidsfunctie voor de professionele hulpverleners.

 

 

Boudien EHBO-opleidingen | info@ehbo-opleidingen.eu